Utazni olcsó, kellemes és környezetbarát lett!

Használati feltételek

A www.autOsztunk.hu közösségi portál használatának

Az autOsztunk.hu olyan online szolgáltató, amely lehetővé teszi , hogy az autósok és az utazni szándékozók kapcsolatba léphessenek egymással, és az utazással kapcsolatos költségekben osztozzanak ,mindkettőjük javára és érdekében. Ezért az itt regisztrált autósok nem fuvarozók, így az utasok nem számíthatnak, profi jellegű szolgáltatásra, és ilyet nem is igényelhetnek.

Használati feltételek:

A weboldal használatához regisztráció szükséges. Csak az a felhasználó regisztrálhat, aki Ezen Szabályzatot teljes mértékben elfogadja, és a továbbiakban magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A regisztráció díjmentes.
Sikeres regisztrációt követően férhet hozzá a felhasználó az autOsztunk.hu weboldal valamennyi szolgáltatásához. Az újonnan regisztrált felhasználók részére automatikusan megküldjük a honlapunk legfrissebb hírleveleit. Amennyiben a felhasználó erre a későbbiekben nem tart igényt, ezt a beállításai között meg tudja szüntetni.

Ha a felhasználó az általa tudomásul vett és elfogadott SZABÁLYZATOT megsérti, a honlap üzemeltetője azonnali hatállyal jogosult adatlapját törölni.

A SZABÁLYZATOT az oldal üzemeltetője bármikor módosíthatja, a felhasználók értesítése mellett. A változás a felekre akkortól érvényes, amikor azt a felhasználó tudomásul veszi. Amennyiben a felhasználó a módosítással kapcsolatban semmilyen észrevételt, visszajelzést nem tesz, azt úgy kell értelmezni, hogy a változást tudomásul vette és elfogadta, a továbbiakban magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az autosztunk.hu új szolgáltatást bármikor létrehozhat, a meglevőket bővítheti, akár ingyenes, akár fizetős formában. A regisztrált felhasználó szabadon dönthet arról, hogy melyik szolgáltatást kívánja igénybe venni.

I./ Regisztráció:

A honlap hozzáféréséhez a regisztrálni kívánó fél egy adatlapot tölt ki. Az adatlapon nyilatkozni kell arról, hogy a regisztráló a 18.életévét betöltötte, vagy egyébként nagykorú. Az adatlapon hamisan megadott adatokért a honlap felelősséget nem vállal. Az adatok valódiságáért a regisztráló felelős. A felhasználóknak bármikor jogában áll a saját adataikat módosítani, változtatni. Egy regisztráló kizárólag csak egy saját ,profil oldalt hozhat létre. Több profil létrehozása tilos.

II./ Személyes vagy üzleti célú felhasználás

A felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy az oldalt nem üzleti vagy profit szerzési céllal kívánja használni, és nem ilyen céllal kíván más felhasználókkal kapcsolatba lépni. A honlap nem felelős semmilyen tranzakcióért, melyet a felhasználók egymással kötnek. Ennek bármilyen jogkövetkezménye kizárólag az azt megkötő feleket terheli. Ez semmilyen formában nem kapcsolódik a honlap szolgáltatásának körébe.

Üzleti jellegűnek kell tekinteni:
Minden olyan út szervezése a honlapon keresztül, amely szervezése a 213/1996 (XII.23) Kormányrendelet és 281/2008 (XI.28) Kormányrendelet alapján lehetséges, illetve minden olyan tevékenység , amely a a KSH által kiadott TEÁOR-ban megjelölt közúti személy illetve áruszállítás gazdasági tevékenységet takarja, illetve az is, amely a hirdetés volumenére , a szállított utasok számára tekintettel nyereséget, profitot termel a szer- vező számára.

A kiadások elosztása kimondottan a honlapon előre megegyezett, valóban felmerülő útiköltségekre vonatkozik. (üzemanyag, autópályadíj , stb.) Az autós a valódi költségeknél többet nem számíthat fel, az ő felelőssége, hogy a költség pontosan legyen kiszámolva, és abból profit ne származzon.

III./ Útitárs keresés, helyfoglalás

Az autós hirdetésében pontos információkat ad útjával kapcsolatban (pl: indulás helye, pontos ideje, az úti cél , esetleges várakozás, kerülő vagy kitérő út , utazási költség , más útitársak , stb.) Az utas a honlapon keresztül lép kapcsolatba az autóssal, és egyeznek meg a részletekben. Az autós a megállapodás szerinti helyen és időben veszi fel utasát .Az autós nem egyezhet meg több személlyel az útra, mint amennyi férőhelyet az autója forgalmi engedélye megállapít. Az utas megállapodásuk szerint fizeti meg a költségek rá eső részét.

IV. Felelősségek:

Mivel az autoztunk.hu ingyenes online útitárskereső , az utazásért , illetve a költségek megfizetéséért az abban megállapodó felek felelősek. A felelősségüket egymás között tisztázzák, és rendezik. A megegyezés tárgyát képező jármű üzemképes, forgalomban részvételre alkalmas állapotáért , illetve azért, hogy a gépjármű érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik , a gépjárművet felajánló személy ( tulajdonos, üzembentartó , bérlő, stb.) a felelős.

Ugyancsak nem vállalunk felelősséget azért, ha:
- bármelyik fél rossz információkat ad meg a másik fél részére,
- az utazást bármelyik fél visszamondja,
- bármelyik fél utazás során tanúsított magatartásáért ( sértő, etikátlan, bűncselekmény elkövetése, stb.)

A honlap a nap 24 órájában elérhető internetes szolgáltatás. Megtörténhet, hogy a honlap karbantartás, frissítés, fejlesztés miatt nehezen elérhető. Ezekről, és a várható időtartamáról a honlapon a felhasználókat értesítjük A honlap üzemeltetője igyekszik ezt minél rövidebb időtartamban megoldani. Ezt a felhasználóknak tudomásul kell venni.

Nem vállalunk azonban felelősséget az internet szolgáltatók oldalán, vagy más (pl. áramszolgáltató ) oldalán felmerülő szolgáltatási hibáért, amely hiba akadályozza a honlap
elérhetőségét.

V./ Személyes adatok védelme:

A személyes adatok védelméről szóló 2011.évi CXII. Törvény előírásait a honlap üzemeltetője teljes mértékben figyelembe veszi. Ennek megfelelően személyes adat a honlapon csak olyan mértékben ismerhető meg, amely mértékben azt a felhasználó a hirdetésében közzéteszi. Egyéb megadott adatokhoz csak a honlap üzemeltetője az ezen, illetve az általa üzemeltetett más, kapcsolódó honlapon férhet hozzá, azt harmadik személy részére nem adja ki. Bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén a fenti törvény szerint bocsátjuk a bűnüldöző, illetve a törvény szerint arra jogosult szervezet rendelkezésére az adatokat.

Honlapunkon bárki személyiségi jogait sértő, megalázó, rágalmazó hirdetéseket, bejegyzéseket, hozzászólásokat , obszcén tartalmat nem jelentetünk meg .Kérjük, egymás tiszteletben tartása érdekében ettől mindenki határolódjon le.

Figyelem !
A honlapunk, annak valamennyi programja, grafikája az 1999. évi LXXVI. Törvény alapján szellemi tulajdon védelme alatt áll ,annak a honlap üzemeltetője a kizárólagos jogosultja , ezért azt másolni vagy utánozni tilos !
Bármilyen jogosulatlan felhasználás nem csak polgári jogi , be büntetőjogi következményt is maga után vonhat !Amennyiben ilyet tapasztalunk, azonnal megtesszük a megfelelő jogi lépést. Kérjük ennek tiszteletben tartását.

Jelentkezzen be, vagy regisztráljon most ingyenesen!

autOsztunk ? Mi a lényege ?